Eğitimsel Gelişimsel Değerlendirme-tanılama Nedir

Bireylerin güçlü ve zayıf yönleri ile bireysel özelliklerini ilgilerini belirlemek amacıyla tüm gelişim alanlarında yapılan ( dil – bilişsel – motor – sosyal – duygusal- özbakım ) değerlendirme sürecidir.

Eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim ve disiplin alanlarındaki özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi esastır.

EĞİTSEL GELİŞİMSEL TANILAMA

  • Eğitim ve öğretime nereden başlanılacağına
  • Eğitim ve gelişim alanlarındaki performansın ortaya çıkarılmasına

  • Ne şekilde bir eğitim ortamının oluşturulacağına

  • Hangi araç ve yöntemlerin kullanılacağına

  • Bireyin ne tür eğitim programına ihtiyaç duyduğuna

  • Alınabilecek eğitsel önlemlere karar verilmesi konusunda bizlere ışık tutmaktadır.