ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ NEDİR?

       
"James Hackman ( Nobel ödüllü iktisatçı) : “Çocuklara yatırım yapmak için, onların birer yetişkin olmasını bekleme lüksümüz olmadığı gibi, onlar okula başlayana dek, bekleme lüksümüz de yok. Çünkü o zaman müdahale etmek için çok geç olabilir. “
  
   Çocuklar, davranışları, duygu ve düşünceleri ile gelişim özellikleri bakımından yetişkinlerden farklı,  öğrenmeye, gelişip, değişmeye açık, son derece alıcı, kendilerine özgü varlıklardır. Bu yüzden erken dönemde uyarıcılarla karşı karşıya gelmeleri, iyi düzenlenmiş bir ortamda, iyi planlanmış, kaliteli bir eğitim almaları son derece önemlidir.
            Yapılan araştırmalara göre, 17 yaşına kadarki zihinsel gelişmenin, % 50’sinin 4 yaşına,
% 30’unun ise, 4 yaşından 8 yaşına kadar oluştuğu, 18 yaşına kadar gösterilen okul başarılarının
% 33’ünün 0-6 yaşına kadar, aldıkları eğitime ağlı olduğu görülmüştür.  (Tekiner,1996, S.10)
                                                               
             OECD Araştırmaları, Türkiye’de erken çocukluk eğitimi alan ve almayan öğrenciler arasında, iki okul yılına   denk gelen başarı farkı olduğunu gösteriyor.
            0-8 yaş çocuğun gelişiminin en hızlı ve en kritik yıllarıdır. Bu yıllarda temeli atılan beden sağlığı ve kişilik yapısının ileri yaşlarda yön değiştirmeden daha çok aynı yönde gelişmesi şansı daha büyüktür. 
           
 
          Uzun yıllara dayalı araştırmalarda, çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının yetişkinlikte, bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirdiği gözlenmiştir. Bu açıdan erken çocukluk eğitimi çocuğun ilerideki yaşamını etkileyecek önemli bir süreçtir.
            Hedef Ne?
  • Çağdaş toplumun gereksinimi olan duygu ve düşüncelerini özgürce anlatabilen,
  • Araştırmacı, meraklı, girişimci, üretici
  • Karşılaştığı problemleri çözümler ve seçimler üretebilen
  • Kendi kendine kararlar verebilen ve kararlarının sorumluluğunu üstlenebilen
  • Kendi haklarını ve başkalarının haklarına saygı duyan
  • Sahip olduğu gücü en üst düzeyde kullanabilen
  • Kendi kendini denetleyebilen bireyler yetiştirebilmektedir.