Vizyonumuz

Artı, ulusal ve uluslararası standartlara katkılar sunan, dünya çapında tanınan Türkiye’nin entegrasyon sistemleri örneği, kalite öncüsü bir kuruluş olacaktır.

Artı Özel Eğitimin 2023 Vizyon Bildirisi:

  • Vizyonumuzun ve hedeflerimizin, yönetişim kapasite ve yeteneklerimizin kaynakları, süreçlerimizin doğal ekip üyeleri olan ailelerimiz ve çalışanlarımız başarı ortaklarımızdır.
  • Hizmetlerin; erken, önleyici, kaliteli ve çeşitliliği önceliğini temel alarak, alanın ve sektörün iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ilkemiz doğrultusunda kurumsal rekabeti değil ülkesel rekabet anlayışımızla, çocuğa, aileye ve topluma bütüncül faydalar yaratmak her zaman ve her koşuldaki sürekli hedefimizdir.

  • İnsancıl, yenilikçi, yaratıcı, bilimsel program ve uygulamalarıyla özel eğitim rehabilitasyon hizmetlerinde, ulusal ve uluslararası standartlara katkılar sunan, alanında kaliteye öncülük eden,

  • Evrensel değerleri özümseyerek kurumsal kimlik ve kültürle bütünleşmiş, çözümdeki ortak aklın bir parçası olmak bilinci ve ekip başarısının etkin bir üyesi sorumluluğuyla, sürekli öğrenme, mesleki gelişme ve kendini geliştirmeyi, hayata ve topluma katma değerler sunarak fark yaratmayı yaşam ilkesi edinmiş, tüm birimlerimiz ve çalışanlarımızla,
  • Öğrencilerimizin, gelişim, eğitim ve öğrenme yaşamlarına kattığımız başarı ve mutluluğu ailelerimizle sürdürerek, ilgi yetenek ve kapasitelerinin zamanında ve tam gelişimini sağlayan,
  • İnsanlığın ve hukukun yarattığı fırsat eşitliği haklarını kullanarak hayatın her alanına eşit ve tam katılımcı, üretebilen bireyler yetiştiren,
  • Alanla ilgili ulusal politikalara, yasa ve mevzuatlara etkin katkılar sunabilen, alanın kalitesi, verimliliği ve entegrasyonuna yönelik ulusal ve uluslararası stratejik projeler tasarımlayan, işbirliği girişimleriyle ortaklıklar, projeler yapan, ulusal kalkınma programlarında öngörülen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine yönelik model proje ve faaliyetlerinde etkin roller, görev ve sorumluluklar üstlenen,

  • Gelecekteki Türkiye’nin dünya çapındaki hedefine inovasyon değerleri ve başarılarıyla katkılar sunan,
  • Donanımlı, esnek, hareketli yapı ve tesisleriyle entegrasyon sistemleri örneği
  • Dünyada tanınan saygın bir kuruluş olacaktır!...