Ana Sayfa  |  S.S.S  | Site Haritası  |  Üye Girişi


FOTOĞRAFLARLA ARTI


Çalışmalarımız, ortamımız, çocuklarımız, eğitimlerimiz, seminerlerimiz, ailelerimiz, ekibimiz, gezilerimiz, pikniklerimiz, sinema ve tiyatro faaliyetlerimize resimlerle yolculuk…

BASINDA ARTI
Sabah Gazetesi ( 23 Ekim 2000)  

Engelli çocukların dünyalarına ulaşmak, onları anlamak; eğitimde çağdaşlığın, toplumda gelişmişliğin, insanda duyarlılığın bir ölçüsüdür. 
ETKİNLİKLERİMİZ VE DUYURULAR
Gözlerin Ardındaki Çocuk

Bir toplumsal duyarlılık eğitimi oyunu “gözlerin ardındaki çocuk”.  Sanatın gücünün, sanatçı duyarlılığının çok özel örneklerinden biri. Duyduğumuz; ama ne olduğunu tam bilmediğimiz, gördüğümüz; ama tam anlamadığımız, ilgiliymiş gibi olup paylaşamadığımız bir yaşam çemberinden geçiyoruz. Farklı olanların yaşamının içinden geçiriyor oyun izleyeni. 

MAKALELER
Karneler ve Okul başarısı

Öğretmenleri ve anne babalar tarafından “zeki ancak başarılı değil” şeklinde tanımlanan özel öğrenme güçlüğü ya da dikkat eksikliği hiperaktivite sorunu olan çocukların karne dönemleri hem çocuk hem de aileler için kaygı uyandıran ...
SEMPOZYUMLARIMIZ
Bilimsellik Etiklik ve Başarı

5.sini gerçekleştirmiş olduğumuz Etkileşimli Aile Eğitimi Seminer ve Sempozyumlarımızla alana yepyeni bir bakış açısı getirdik. Öğrenme,gelişme ve paylaşmayı kurumsal, bilimsel  ve sosyal sorumlulukla bütünleştirdik. Programlarımıza binlerce kişilik katılımın haklı gururunu yaşıyoruz.
ÇALIŞMA ORTAMIMIZ

Etkili, yararlı, iş ve meslek etikleri çerçevesinde sağlanacak özel eğitim hizmetlerinin bilimselliği ve kalitesi, çalışma ortamının düzeyine ve solunabilirliğine bağlıdır.

TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJ.


"Evrensel değerlerle bütünleşmiş çağdaş bir toplumda, kamu bilincinin değer ve hizmet anlayışı; farklı özelliklerdeki bireylerin hayata tam katılımını engellemez" M.Ateş

Site Haritası
Üye Girişi
Artı Aileleri ve Öğrenci Girişi
Artı Personel Girişi
TDP Uzmanları
Uzmana Sorun Aile Girişi
Kalite
Fotoğraf Galerileri
Kurumsal Etkinlik Fotoğrafları
Hizmet içi eğitim - Ekipten fotoğraflar
Eğitim Uygulamaları
Aile eğitim ortamı ve birimlerimiz
Bilimsel etkinlikler
Öğrenci Aile Etkinlik
Başarı Örneklerimizden
Proje Fotoğrafları
Artı Ailesi Özel Günler Fotoğrafları
Öğrenci & Ailelerimizden Gelenler
Ayın Fotoğrafı
Testler & Değerlendirmeler
Özel Öğrenme Güçlüğü
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Gelişimsel Değerlendirmeler
        Bebeklik gelişimi değerlendirmesi
        Gelişim riskleri belirti taramaları
Yaygın gelişimsel bozukluk ve Otizm
İletişim Becerileri & Dil ve Konuşma
Çocuğum Okula Başlamaya Hazır mı?
Öğrenme ve Yaşam Kalitesi
Etkili anne baba tutumları
Stres ve Kaygı Değerlendirmeleri
Okul Başarıları
Bireysel ilgi ve yetenek değerlendirmeleri
Kurucumuz
Kişisel Bilgiler
Eğitim ve Mesleki Bilgiler
Özel İlgi ve Uzmanlık Alanları
Hizmetlerimiz
Testler-Ölçme ve Değerlendirme
        Eğitimsel Gelişimsel Değerlendirme-tanılama Nedir
        Eğitsel Gelişimsel Değerlendirmenin Önemi
        Tanılama Ve Değerlendirmede Adımlar
        Kullanılan Değerlendirme Araçları
        Artı Olarak Biz Neler Yapıyoruz
        Başarı Örnekleri
Bireysel Eğitim
        Bireysel Eğitim Nedir?
        Bireysel eğitimde planlama
        Bireysel öğrenme özellikleri stratejileri
        BEP programları oluşturma
        BEP uygulama süreç ve özellikleri
        Öğrenme ve kazanımların transferi
Grup Eğitimi
Aile Eğitimi
        Aile eğitiminin önemi
        Aile eğitimlerinin temel amaç ve hedefleri
        ARTI aile eğitim çalışmaları
        Başarı örnekleri
Psikolojik Danışma Rehberlik
Uyum ve Davranış Terapileri
Ev ziyaretleri
Okul Ziyaretleri
Proje Odaklı Uygulamalar
Şehir Dışı Program Uygulamaları
Ulaşım ve Servis
Bilgisayar Destek Uygulamaları
AYKEP: Aile Yaşam Kalitesi
Evde Özel Eğitim
Drama ve Yaratıcı Düşünme
Sanat Terapisi Uygulamaları
Kimler İçin
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Özel Öğrenme Güçlükleri
Selectif Mutizm ( Seçici Konuşmazlık)
Genetik Anomaliler ve Down Sendromu
        Down Sendromu
        Frajil X Sendromu
Gelişimsel gecikmeler ve yetersizlikler
Yaygın gelişimsel bozukluklar
        Yaygın Gelişimsel Bozukluklar nelerdir
        Asperger Sendromu
        Dezintegratif Bozukluk
        RETT Sendromu
Otizm
        Otistik bozukluk nedir
        Otistik çocukların gelişimsel özellikleri
        Otistik çocukların duyusal uyarılara tepkileri
        Otizme eşlik eden bozukluklar
        Otizm ve eğitim
        Otistik çocuklar için ARTI olarak biz neler yapıyoruz?
Zihinsel engel ve yetersizlikler
İletişim - dil ve konuşma bozuklukları
Psiko sosyal uyum ve davranış sorunları
        korkular
        İnatçılık
        Öfke ve Saldırganlık
        Uyku Bozuklukları
        Enurezis
        Enkoprezis
        Parmak Emme Tırnak Yeme
        Mastürbasyon
Kreş - okula başlama ve uyum sorunları
Üstün Yetenekli-Zekalı Çocuklar
Okul başarısızlıkları
Bebeklik erken çocuklukta gelişimsel riskler
Nasıl etkili anne baba olabilirim?
        Günlük Yaşam Kalitesini Arttırma Önerileri
        0-6 Yaşda Ailelere Öneriler
Programlarımız
Şehir dışı program ve uygulamaları
        Kimler İçin - Niçin Şehir Dışı Programlar?
İletişim becerileri dil ve konuşma terapileri
        İletişim, Dil ve Konuşma Problemleri
        Yaş ve Gelişim Dönemlerine Göre Dil Gelişimi
        Dil, Zihin, Konuşma ve İletişim Becerileri İlişkisi
        Dil ve Konuşma Terapileri
        Aile Eğitimi
Erken çocukluk dönemi programları
        Erken çocukluk dönemi nedir
        Erken çocukluk döneminin çocuğun gelişimindeki önemi
        Erken çocukluk dönemi eğitimi
        Erken çocukluk eğitiminde kalite ve önemi
        Erken çocuklukta aile eğitimi
        Erken çocuklukta özel eğitim
        Erken çocuklukta değerlendirme
        Erken çocuklukta aile başarı hikayeleri
Aile eğitimi programları
        Aile Eğitimi Nedir?
        Aile Eğitiminin Önemi
        Artı'da Aile Eğitimleri
Okula hazır oluşluk programı
        Kreş ve Anaokullarına Hazır Oluşluk
        İlköğretime Başlamaya Hazır Oluşluk
Okuma yazma eğitimi öğretimi programları
        Okuma yazma eğitimi öğretimi
Kaynaştırma Eğitimi
        Kaynaştırma Eğitimi Nedir?
        Kaynaştırma Uygulamaları ve Çeşitleri
        Kaynaştırmada Başarı Kriterleri
        Kaynaştırma Eğitimi Öğrencisi Olmak ya da Olmamak
        Kaynaştırma Eğitiminde Neyi Nasıl Ölçeceğiz? (Sınavlar)
        Makaleler
Bilgisayar destekli eğitim
        Teknoloji ve Bilgisayar
        Farklı Çocukların Bilgisayara İlgileri
        Özel Eğitimde Bilgisayar Kullanımı
        Bilgisayar Destekli Program ve Uygulamalar
ADEP
        Aile Destek Eğitim Programı
USEP
        Ürün Süreçli Eğitim Programı
Bebeklik gelişimi - erken uyarım programı
        Bebeklik gelişiminin önemi
        Bebeklik gelişimi özel eğitimi
        Programlar, Uygulamalar ve Kalite
        Bebeklik gelişimini ölçme, izleme ve değerlendirme
        Sizin İçin başka neler yapabiliriz?
Evde özel eğitim programları
        Niçin Evde Özel Eğitim?
        Yaklaşımlar - Programlar - Uygulamalar
Psiko sosyal uyum ve davranış terapileri
        Uyum ve Davranış Problemleri Nelerdir?
        Uyum ve Davranış Problemi Olan Çocuk Olmak
        Ailelere Öneriler
Oyun terapisi
        Oyun Terapisi Nedir?
        Kimler İçin Ne Zaman Oyun Terapisi?
Öz bakım becerileri
        Öz Bakım Becerileri
Bağımsız yaşam becerileri programları
        Bağımsız Yaşam Becerileri Nedir?
Oryantring + yön hazineleri
        Oryantring Nedir?
        Oryantring ve Özel Çocuklara Uygulanması
        Program ve Uygulama Örneklerimiz
Proje tabanlı program ve uygulamalar
        Özel bireylerin istihdamı ve girişimcilik eğitimi
        Aile Yaşam Kalitesi Eğitim Programı (AYKEP)
Yaratıcı düşünme ve sanat terapisi
        Yaratıcı Düşünme Nedir?
        Niçin Sanat Terapisi?
Üstün yetenekli - Zekalı çocuklar için
        Üstün Yeteneklilik Nedir Nasıl Anlaşılır?
        Üstün Yetenekli Çocuk Öğretmeni Olmak
        Üstün Yetenekli Çocuk Anne Babası Olmak
        Yeteneği Gerçekleştirme İhtiyacı
        Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi
Drama
        Yaratıcı Drama ve Yaratıcı Düşünme Nedir?
        Farklı Çocukların Eğitiminde Dramanın Önemi
Farklılıklarımız
Çocuklardan İnciler
Artı'lı Olmanın Farkı
Birimlerimiz
Başarı Örneklerimiz
Kurumsal Başarılar
Program ve uygulamalar
Öğrenci Başarıları
Aile Başarıları
Hakkımızda
Kurucumuz
Tarihçemiz
Felsefemiz
Yönetim Organizasyon Yapımız
Misyonumuz
Vizyonumuz
Kalite Politikamız
Ekibimiz
Eğitim ve Çalışma Ortamımız
Belgeler - Dokumanlar
İnsan Kaynakları
        İnsan Kaynakları Politikamız
        Başvuru
Üye olunan kuruluşlar
Proje - iş ve çözüm ortaklarımız
Bilimsel
Seminerler - Sempozyumlar
        1.Etkileşimli Aile Eğitimi Seminerleri
        2.Etkileşimli Aile Eğitimi Seminerleri
        3.Etkileşimli Aile Eğitimi Seminerleri
         4.Etkileşimli Aile Eğitimi Sempozyumu
        5.Etkileşimli Aile Eğitimi Sempozyumu
Aile Eğitimleri
Hizmet içi eğitim programları
Artıdan Makaleler
Söyleşiler - Röportajlar
Katıldıklarımız
Bilimsel Sosyal Sorumluluk ve Yaşam Kalitesi
KSS/TDP
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Mesleki Tükenişe Karşı Gönüllülük
TDP: Toplumsal Duyarlılık Projeleri
Farklı çocuk ailelerinin yaşamları
Gönüllüler için
Alanın meslek elemanları için
Stajerler için
Çocuklar, Aileler ve Toplum için
Bilgi, Umanlık, Gönüllülük ve TODEG
STK Bakışıyla Engellilik ve Gelecek
Basın Odası
Basında Artı
Basın Bültenleri
Farklı çocukların gözüyle medya
İletişim
İletişim Bilgileri ve Ulaşım
İletişim Formları
Müracaatlar
        Öğrenci ve Aile müracaatları
        Stajerlik Müracaatları
Personel Müracaatları
        Personel İlanlarımız
        Başvuru Formu
Rehberlik Araştırma Merkezleri İletişim Bilgileri
Hastaneler İletişim Bilgileri
Ana Sayfa | Hizmetlerimiz | Kimler İçin | Programlarımız | Farklılıklarımız | Başarı Örneklerimiz | Hakkımızda | Bilimsel | KSS - TDP | Basın Odası | İletişim

© 2009 - Artı Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. - Kullanım Şartları

Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya sair fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Artı Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’'nin yazılı izni olmadıkça kullanılamaz.


E-posta listemize üye olun, sitemizle ilgili
değişikliklerden haberdar olun!...
ekle