Ana Sayfa  |  S.S.S  | Site Haritası  |  Üye GirişiFOTOĞRAFLARLA ARTI


Çalışmalarımız, ortamımız, çocuklarımız, eğitimlerimiz, seminerlerimiz, ailelerimiz, ekibimiz, gezilerimiz, pikniklerimiz, sinema ve tiyatro faaliyetlerimize resimlerle yolculuk…

BASINDA ARTI
Sabah Gazetesi ( 23 Ekim 2000)  

Engelli çocukların dünyalarına ulaşmak, onları anlamak; eğitimde çağdaşlığın, toplumda gelişmişliğin, insanda duyarlılığın bir ölçüsüdür. 
ETKİNLİKLERİMİZ VE DUYURULAR
Gözlerin Ardındaki Çocuk

Bir toplumsal duyarlılık eğitimi oyunu “gözlerin ardındaki çocuk”.  Sanatın gücünün, sanatçı duyarlılığının çok özel örneklerinden biri. Duyduğumuz; ama ne olduğunu tam bilmediğimiz, gördüğümüz; ama tam anlamadığımız, ilgiliymiş gibi olup paylaşamadığımız bir yaşam çemberinden geçiyoruz. Farklı olanların yaşamının içinden geçiriyor oyun izleyeni. 

MAKALELER
Karneler ve Okul başarısı

Öğretmenleri ve anne babalar tarafından “zeki ancak başarılı değil” şeklinde tanımlanan özel öğrenme güçlüğü ya da dikkat eksikliği hiperaktivite sorunu olan çocukların karne dönemleri hem çocuk hem de aileler için kaygı uyandıran ...
SEMPOZYUMLARIMIZ
Bilimsellik Etiklik ve Başarı

5.sini gerçekleştirmiş olduğumuz Etkileşimli Aile Eğitimi Seminer ve Sempozyumlarımızla alana yepyeni bir bakış açısı getirdik. Öğrenme,gelişme ve paylaşmayı kurumsal, bilimsel  ve sosyal sorumlulukla bütünleştirdik. Programlarımıza binlerce kişilik katılımın haklı gururunu yaşıyoruz.
ÇALIŞMA ORTAMIMIZ

Etkili, yararlı, iş ve meslek etikleri çerçevesinde sağlanacak özel eğitim hizmetlerinin bilimselliği ve kalitesi, çalışma ortamının düzeyine ve solunabilirliğine bağlıdır.

TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJ.


"Evrensel değerlerle bütünleşmiş çağdaş bir toplumda, kamu bilincinin değer ve hizmet anlayışı; farklı özelliklerdeki bireylerin hayata tam katılımını engellemez" M.Ateş

Artı Olarak Biz Neler Yapıyoruz

Özel eğitimde eğitimsel ve gelişimsel değerlendirme ,, genel olarak çocukla ilgili sorunların ( akademik, davranışsal, gelişimsel vs. ) belirlenip incelenmesi ve bireyle ilgili eğitimsel kararlar alınması amacıyla yapılan bir veri toplama sürecidir.

Bu sürece ilişkin değerlendirme, bir öğrencinin mevcut eğitimsel performansının profilini ortaya çıkarma, bireysel gereksinimlerinin neler olduğunu anlama, özel eğitime gereksinimi olup olmadığına karar verme, bireyselleştirilmiş eğitim programını planlama, uygun özel eğitim hizmetleri ve destek hizmetlerini sağlama gibi öğrenci için düzenlenen programın her aşamasında kullanılır.

Kurumumuza yeni başvuran öğrenci ve aileye ilişkin eğitimsel ve gelişimsel değerlendirme süreci 7 basamaktan oluşur

;

• İLK MÜRACAAT – RANDEVU:

Aile telefonla ya da bizzat başvurduğunda sekreterya tarafından çocuğun yaşı, problemi ve ailenin iletişim bilgileri alınarak eğitimsel-gelişimsel değerlendirme birimine yönlendirme yapılır. Birim yetkilisi tarafından aile ile kısa bir görüşme yapılarak randevu planlanır.

• ÖN GÖRÜŞME:

Çocuğuyla birlikte kurumumuza gelen aile ile bir ön görüşme yapılarak, çocuğa ait tıbbi ve eğitsel belge ve bilgiler, sorunlar, özellikler, aile talep, şikayet ve beklentileri alınarak değerlendirilir.

• ORTAMA UYUM:

Çocuğun ortama ısınması için ayrılan değerlendirme öncesi süreçtir. İlk izlenim verileri oluşturan ve serbest gözlem imkanı tanıyan önemli bir basamaktır.

• GÖZLEM İNCELEME DEĞERLENDİRME:

Çocuk eğitimsel gelişimsel değerlendirme birimi tarafından değerlendirme ünitesine alınır ( Erken çocukluk dönemindeki çocukların aileleri de bu sürece dahil edilir) . Bu birim Çocuk Gelişimi Eğitimi Uzmanları, Psikolog , Özel Eğitimci ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinden oluşmaktadır.

Değerlendirme esnasında çocuğun ortamdaki davranışlar, ilişki ve iletişim stilleri, akranlarıyla benzeşen ve ayrılan noktaları, normal gelişim sürecinde hangi noktada olduğu, güçlü ve zayıf yönleri, öğrenme stratejilerine yönelik ip uçları çeşitli yöntem ve araçlar kullanılarak değerlendirilir. Hangi yöntem ve araçların kullanılacağı çocuğun yaşı, ihtiyaçları ve problemine göre çeşitlilik göstermektedir.

Kullanılan Yöntem, Test araç ve gereçleri

 • Doğal Gözlem

 • Yapılandırılmış Gözlem

 • Portage Erken Çocukluk Eğitimi Programı Değerlendirme Listesi

 • Denver Gelişim Tarama Envanteri

 • AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri )

 • Goodenough Bir adam çiz testi

 • Peabody Resim kelime testi

 • Bender- Gestalt görsel motor algı testi

 • Artikülasyon değerlendirmesi

 • Akademik Beceri Değerlendirme Formu

 • Özgül öğrenme güçlüğü testi

 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu değerlendirme ölçekleri

 • Psikolojik Değerlendirme Ölçekleri

EKİP KONSÜLTASYONU:

Aile ile yapılan ön görüşme ve ekip konsültasyonunun ardından, eğitimsel gelişimsel değerlendirme birimi ekip üyeleri tarafından çocuğun durumu, ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri, olası risk durumları ve yapılabilecekler konusunda konsültasyon yapılarak bir karara varılır.

• AİLE GÖRÜŞMESİ:

Eğitimsel ve gelişimsel değerlendirme birimi yapmış olduğu konsültasyon sonuçlarını aile ile paylaşır. Çocuğun eğitimsel ve gelişimsel performansı, bireysel gereksinimleri, özel eğitim ihtiyacının olup olmadığı, ihtiyacı varsa ön program çerçevesi hakkında bilgilendirmede bulunulur.

• KARAR:

Aile kayıt kararı aldığı taktirde eğer çocuğun rehberlik araştırma merkezi tarafından düzenlenmiş raporu varsa kayıt işlemi tamamlanır ve özel eğitim rehabilitasyon uygulamaları program koordinatörlüğü tarafından programları iletilir. İlk bir aylık süreçte eğitimsel gelişimsel değerlendirme birimi ve program koordinatörlüğü ekip halinde çalışarak çocuğun detaylı performans değerlendirmesini, öğrenme hızını, öncelikli ihtiyaçlarını, bir yılı kapsayan bireyselleştirilmiş eğitim programını, öğrenme stratejilerine göre belirlenmiş öğretim tekniklerini belirlerler ve ekip üyeleri ile aile üyelerinin katıldığı değerlendirme toplantısında aile ile paylaşırlar.
Eğer çocuğun raporu yoksa programa başlamadan önce aile yasal haklarından faydalanabilmesi için hastaneye ve rehberlik araştırma merkezine yönlendirilir rapor düzenlendikten sonra çocuğun eğitim süreci başlar.


Görüş ve Önerileriniz Paylaş Sayfayı Yazdır
Ana Sayfa | Hizmetlerimiz | Kimler İçin | Programlarımız | Farklılıklarımız | Başarı Örneklerimiz | Hakkımızda | Bilimsel | KSS - TDP | Basın Odası | İletişim

© 2009 - Artı Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. - Kullanım Şartları

Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya sair fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Artı Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’'nin yazılı izni olmadıkça kullanılamaz.


E-posta listemize üye olun, sitemizle ilgili
değişikliklerden haberdar olun!...
ekle