Ana Sayfa  |  S.S.S  | Site Haritası  |  Üye GirişiFOTOĞRAFLARLA ARTI


Çalışmalarımız, ortamımız, çocuklarımız, eğitimlerimiz, seminerlerimiz, ailelerimiz, ekibimiz, gezilerimiz, pikniklerimiz, sinema ve tiyatro faaliyetlerimize resimlerle yolculuk…

BASINDA ARTI
Sabah Gazetesi ( 23 Ekim 2000)  

Engelli çocukların dünyalarına ulaşmak, onları anlamak; eğitimde çağdaşlığın, toplumda gelişmişliğin, insanda duyarlılığın bir ölçüsüdür. 
ETKİNLİKLERİMİZ VE DUYURULAR
Gözlerin Ardındaki Çocuk

Bir toplumsal duyarlılık eğitimi oyunu “gözlerin ardındaki çocuk”.  Sanatın gücünün, sanatçı duyarlılığının çok özel örneklerinden biri. Duyduğumuz; ama ne olduğunu tam bilmediğimiz, gördüğümüz; ama tam anlamadığımız, ilgiliymiş gibi olup paylaşamadığımız bir yaşam çemberinden geçiyoruz. Farklı olanların yaşamının içinden geçiriyor oyun izleyeni. 

MAKALELER
Karneler ve Okul başarısı

Öğretmenleri ve anne babalar tarafından “zeki ancak başarılı değil” şeklinde tanımlanan özel öğrenme güçlüğü ya da dikkat eksikliği hiperaktivite sorunu olan çocukların karne dönemleri hem çocuk hem de aileler için kaygı uyandıran ...
SEMPOZYUMLARIMIZ
Bilimsellik Etiklik ve Başarı

5.sini gerçekleştirmiş olduğumuz Etkileşimli Aile Eğitimi Seminer ve Sempozyumlarımızla alana yepyeni bir bakış açısı getirdik. Öğrenme,gelişme ve paylaşmayı kurumsal, bilimsel  ve sosyal sorumlulukla bütünleştirdik. Programlarımıza binlerce kişilik katılımın haklı gururunu yaşıyoruz.
ÇALIŞMA ORTAMIMIZ

Etkili, yararlı, iş ve meslek etikleri çerçevesinde sağlanacak özel eğitim hizmetlerinin bilimselliği ve kalitesi, çalışma ortamının düzeyine ve solunabilirliğine bağlıdır.

TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJ.


"Evrensel değerlerle bütünleşmiş çağdaş bir toplumda, kamu bilincinin değer ve hizmet anlayışı; farklı özelliklerdeki bireylerin hayata tam katılımını engellemez" M.Ateş

TODEG ( Toplumsal Duyarlılık Engelliler Entegrasyon Gönüllüleri Derneği )

YÜZYILIN ENTEGRASYON KÜLTÜRÜNÜ YARATACAK DUYARLILIK HAREKETİ: TODEG
VİZYONU
Farklılıklarla birlikte yaşama kültürünü yaratmak.

MİSYONU
TOPLUMSAL DUYARLILIK BİLİNCİ GELİŞİMİNE KENDİNİ ADAMIŞ KİŞİ VE KURULUŞLARLA; SAĞLIKTA, EĞİTİMDE, HUKUKTA, YÖNETİMDE, SOSYAL HAYATTA ENGELLİLERİN ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARINDA YAŞAYABİLECEĞİ UYGULAMALAR, HİZMETLER, DEĞERLER YARATARAK ÇAĞDAŞ VE EVRENSEL ENTEGRASYON KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMAKTIR.

TODEG'in İlkeleri
1.İnsana saygı, değer ve özgürlük
2.Sorumluluk, hesap verebilirlik
3.Gönüllülük
4.Bilimsellik
5.Şeffaflık
6.Katılımcı, demokratik,
7.İnsan hakları, eşitlik, gelişme ve yaşam hakkı
8.Ekolojiklik (çevre ve doğaya saygı)
9.Empati, hoşgörü
10.Farlılıklarla birarada olma-entegrasyon anlayışı ve kültürü
 
TODEG’İN FELSEFESİ:

Tam katılımlı entegrasyon anlayışını kültürel, eğitsel ve yönetimsel değerlere dönüştürerek, evrensel ve çağdaş bir toplumsal duyarlılık bilinci oluşturmaktır.
Gücünü bilimden, duyarlılıktan ve gönüllülükten alır.
AMACI:

“Anayasanın öngördüğü; sağlık, eğitim, hukuk ve sosyal yaşam esaslarına uygun olarak, farklı gelişen ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ve ailelerinin, erken çocukluk döneminden başlayarak topluma tam katılımını sağlamak, bağımsız yaşam becerilerini en üst seviyeye ulaştırmak, toplumun bağımsız, üretken ve saygın bir üyesi olarak kaliteli yaşam sürmesini sağlamak, ülkemizdeki tüm özel kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında entegrasyon anlayışının değerlere dönüşerek etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması için; ulusal ve uluslar arası düzeyde her türlü eğitimsel, bilimsel çalışmalar yapmak, işbirlikleri sağlamak, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlemek ve bu konularda gerekli destekleri verip, organizasyonlar yaparak evrensel ve çağdaş bir toplumsal duyarlılık bilinci oluşturmaktır”.
ÇALIŞMA KONULARI:

* Gelişimsel farklılık gösteren ve özel eğitime ihtiyacı olan engelli ve/veya üstün yetenekli tüm çocukların sıfır yaştan itibaren sağlığı, gelişimi ve eğitimi için bilimsel çalışmalar yapmak, eğitim ortamları, fırsat ve olanakları oluşturmak, araçlar, programlar geliştirmek ve uygulamak, bu konularda yapılan çalışmalara destek vermek, ailelerine eğitimsel ve bilimsel yardımlar sunmak; ailede, çevrede, tüm okul ve eğitim kurumlarında yaşıtlarının yararlandığı ve yaşadığı tüm olanaklardan tam ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak buna engel oluşturabilecek her türlü önyargı ve dışlanmaya karşı demokratik ve duyarlı bir bilinç oluşturmak.

* Erken çocukluk döneminden başlayarak, tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde ve eğitim sisteminde entegrasyonu yönetimsel ve eğitimsel etkin bir anlayışa dönüştürmek, program ve uygulama çalışmaları yapmak, paneller, seminerler, konferans ve kongreler, kurslar, hizmet içi eğitim ve programları düzenlemek,   uygulamaları yapmak, ulusal ve uluslar arası düzeyde projeler geliştirmek veya geliştirilmiş projelere ortak olmak, bu yönde çalışma yapanlara destek sağlamak.

* Çalışma amaç ve konularıyla ilgili her türlü bilimsel, eğitimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetler, ulusal ve uluslar arası düzeylerde gezi-gözlem-inceleme, fuar, sergi, kermes, yarışma ve festivaller düzenler, ödüller verir; hedef kitle ve çalışma konularıyla ilgili bilinç oluşturacak, gelir getirecek veya toplumsal duyarlılık bilinci ve entegrasyon anlayışı oluşturacak ve değerlere dönüştürecek çalışmalar yapar ve yapanlarla işbirlikleri ve ortaklıklar kurar; her türlü yazılı ve görsel medya araçlarından yararlanır, periyodik yayın çalışmalarında bulunur, TV – radyo…vb. programları oluşturur, düzenler ve yapar.

* Amaç ve çalışma konularıyla ilgili kişi, her türlü resmi, özel ve tüzel kişilikler, okullar ve üniversitelerin katılımlarıyla gönüllülük çalışmaları yapar, geçici veya sürekli çalışma grupları ve komiteler oluşturur, kişi veya kurumlardan her türlü danışma hizmetleri alır; ilgili taraflara, okul, rehabilitasyon merkezleri ve kurumlara, ailelere eğitim, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunar. İlgililerin ve üyelerin faydalanması için bilgi bankaları oluşturur, kütüphaneler açar, entegrasyon ve yaşam kalitesini yükseltici projeler geliştirir, uygular; ulusal ve uluslar arası düzeylerde işbirlikleri ve ortaklıklar kurar.

* Çalışma amaç ve konularıyla ilgili üniversitelerin ilgili bölüm ve eğitim fakültelerinde okuyan öğrenciler ile gönüllülük çalışmaları organize eder ve yapar. Bu ve benzeri çalışmalar için üniversiteler, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilikler ve uzmanlar ile ortak proje ve çalışmalar yapar, eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri alır, gerektiğinde verir .

* Amaç ve çalışma konularıyla ilgili yüksek kalitede performans gösteren, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yurt içi ve yurt dışından burslar sağlar, eğitim olanak ve ortamları oluşturur, yüksek lisans ve doktora düzeyinde bilimsel ve eğitimsel araştırma ve çalışmalara ve çalışma yapanlara destek verir, gerektiğinde yurt dışındaki üniversitelerde eğitim almalarını sağlamak için kaynaklar, ortamlar ve işbirlikleri oluşturarak burslar verir.
 
 
 

Görüş ve Önerileriniz Paylaş Sayfayı Yazdır
Ana Sayfa | Hizmetlerimiz | Kimler İçin | Programlarımız | Farklılıklarımız | Başarı Örneklerimiz | Hakkımızda | Bilimsel | KSS - TDP | Basın Odası | İletişim

© 2009 - Artı Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. - Kullanım Şartları

Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya sair fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Artı Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’'nin yazılı izni olmadıkça kullanılamaz.


E-posta listemize üye olun, sitemizle ilgili
değişikliklerden haberdar olun!...
ekle